Share: LYNH FARMA
là công ty 100% vốn Việt Nam hoạt động kinh doanh chính là dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và các sản phẩm chăm sóc dinh dưỡng. Chúng tôi tự hào là công ty dược phẩm GDP kể từ khi bắt đầu hoạt động của chúng tôi. LYNH FARMA đứng đầu là đội ngũ xuất sắc của kiến thức chuyên sâu tại Việt Nam và ngành công nghiệp dược phẩm quốc tế. Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trên khắp các quốc gia, chúng tôi có đam mê trong việc cải thiện môi trường y tế ở Việt Nam, góp phần vào một cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt, và tự hào được đại diện cho một Việt Nam tốt hơn trên thế giới.
Chúng tôi làm việc với nhau với sự rõ ràng về đạo đức, thứ mà được toàn bộ tổ chức nhận thấy như là giá trị cốt lõi của chúng ta.

o Làm việc với ủy thác

o Chăm sóc cho chất lượng

o Hãy suy nghĩ cho nhân loại

Với sự hỗ trợ đặc biệt của một Hội đồng tư vấn đặc biệt, chúng tôi rất tự tin để làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi và lành mạnh cho các đối tác và khách hàng của chúng tôi để việc kinh doanh tại Việt Nam có hiệu quả qua việc xây dựng tạo mối quan hệ với các đối tác thật bền vững.