Việc kiểm tra thí điểm đã được tiến hành trên vật tư nông nghiệp và sản phẩm trong tỉnh phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tiền Giang.

Nhiều nhà máy, dây chuyền phân phối và cửa hàng phân bón, thuốc trừ sâu, các mục thú y, thức ăn cho trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, cây lâm nghiệp, chế biến rau quả, sản xuất nước mắm, cơ sở giết mổ, đã được kiểm tra.

"Đối với giai đoạn đầu tiên của dự án thí điểm, một phần ba của đơn vị được kiểm tra ở hai tỉnh này không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh như kiểm soát được nới lỏng," Thứ trưởng Lương Lê Phương cho biết.

Trong quá khứ, ba Bộ, bao gồm cả y tế, Thương mại và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cùng với sự giám sát về vệ sinh thực phẩm.

Vấn đề sẽ được điều chỉnh trong các luật mới như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được bổ nhiệm có trách nhiệm chính.

Sau khi dự án thí điểm tại Thanh Hóa và Tiền Giang, các tỉnh còn lại sẽ tiến hành kiểm tra vệ sinh thực phẩm.
Kinh doanh và sản xuất các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm cho việc đạt được chất lượng. Những người không đáp ứng yêu cầu vệ sinh sẽ có một thời gian hạn chế để nâng cấp. Sau đó, họ có thể đóng cửa doanh nghiệp của họ hoặc đưa trường hợp của mình ra tòa.
Nguồn: cimsi.org.vn