HA NOI - Việt Nam sẽ cung cấp 100 phần trăm của methadone sản phẩm cuối cùng, một loại thuốc dùng để cai nghiện ma túy và điều trị HIV để đáp ứng nhu cầu của hơn 15.000 bệnh nhân tại 11 tỉnh, thành phố vào năm 2012, theo Bộ Y tế. Một nửa số tiền của y học sẽ được thực hiện trong nước.
Dự kiến Bộ sẽ hoàn thành lựa chọn của các nhà sản xuất có trình độ và bắt đầu sản xuất methadone trong cimsi.org.